Kategorie

Praktika v rybníkářství Zobrazit v plné velikosti

Praktika v rybníkářství

 

Hartman, P., Regenda, J., 2016. Praktika v rybníkářství (2. vydání). FROV JU, Vodňany, 375 s.

 

Více informací

250 Kč

Kniha se soustřeďuje na teorii a řešení příkladů spojených s péčí o rybníky, které jsou určeny k chovu ryb. V prvém dílu jsou řešeny hydrologické poměry rybníků, rybničních systémů v krajině a revitalizací rybníků jako vodních děl. Dále se zaměřuje na procesy spojené s biologickou produktivitou rybníků, včetně její kvantifikace pro účely její transformace na přírůstek ryb. Management rybochovných opatření se zabývá výživou rybniční biocenózy živinami na bázi organického hnojení se zaměřením na využití autochtonních živin „zeleným hnojením“ a dalších zdrojů uhlíku. Přítomnost uhlíkatých látek a ekvivalentního iontu vápníku aplikovaného ve formě vápence či vápna sleduje cíl zabezpečení karbonátové neutralizační kapacity pro stabilitu pH vody. Všechny tyto aspekty jsou prakticky demonstrovány na konkrétních příkladech. Druhý díl je zaměřen na chov kapra jako hlavní ryby v českých zemích při tříletém až čtyřletém chovatelském cyklu v podmínkách standardní rybniční akvakultury. Při odchovu tržního kapra je vedle zdroje přirozené potravy kladen důraz na přikrmování, které je zaměřeno na cereální dietu. Na příkladech je demonstrována různá skladba obsádek. Součástí jsou také výlovy rybníků, přeprava ryb, přezimování ryb v komorových rybnících a sádkování tržních ryb se zaměřením na kapra. Ve třetím dílu je popsána problematika chovu doplňkových druhů ryb v rámci rybniční akvakultury. Hlavní část se věnuje vlastnímu chovu nejvýznamnějších doplňkových druhů ryb v rybniční akvakultuře. Rozebraná je detailně problematika chovu lína, amura, tolstolobiků, síhů, štiky, candáta a sumce. Chov jednotlivých druhů ryb je uspořádán ve struktuře: rozšíření druhu, jeho bionomie (stanoviště, chování, nároky na prostředí, růstové schopnosti, potravní nároky), reprodukční charakteristika a používané způsoby reprodukce (přirozený výtěr, poloumělý výtěr a umělý výtěr), technologie chovu daného druhu, a další aspekty.

Košík

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

Novinky:


Nově v nabídce:


Kaviárová kosmetikaRybářství a rybolov

k objednání ZDERyby evropských vod v ilustracích Květoslava Híska

k objednání ZDESladkovodní ryby – recepty

k objednání ZDE