Kategorie

090. Souprava COMBI - terénní analýzy vody Zobrazit v plné velikosti

090. Souprava COMBI - terénní analýzy vody

Valentová O., Máchová J., Faina R., Kroupová H., Svobodová Z., 2009, Edice Metodik, č. 90, 28 s., barevné obr., seznam literatury

Více informací

metodiky-090

135 Kč

Combi souprava pro terénní analýzy základních parametrů kvality vody není pro rybářskou odbornou veřejnost žádnou novinkou, neboť v malých obměnách a s rozdílným rozsahem analýz slouží rybářům již desítky let. První písemné zprávy o jednoduchých rozborech vody, které lze provádět přímo v terénu, pocházejí z roku 1926 (Janeček, 1953). Od té doby souprava samozřejmě doznala řadu změn – mění se použité materiály i spektrum stanovení, ale smysl jejího použití zůstává.

Složením soupravy, pro kterou jsme připravili uvedenou metodiku, se snažíme reagovat na měnící se potřeby rybářské praxe a současně respektovat zpřísňující se požadavky současné legislativy (zákon o chemických látkách č.356/2003 Sb.). Z těchto důvodů jsme spektrum analýz rozšířili o stanovení koncentrace dusitanů ve vodě, což využijí zejména chovatelé ryb v recirkulačních systémech. Pro uživatele, kteří nemají odbornou způsobilost pro nakládání s vysoce toxickými látkami, jsme byli nuceni nahradit stávající činidla pro stanovení koncentrace amoniakálního dusíku novými, které neobsahují vysoce toxickou látku - rtuť, obsaženou v Nesslerově činidle. Do soupravy jsme proto zařadili novou metodu stanovení amoniaku, která je distribuována firmou Merck a neobsahuje v činidlech látky vykazující vysoce toxické vlastnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročnou záležitost, vycházíme současně vstříc uživatelům soupravy, kteří mají odbornou způsobilost pro výkon činností v rámcinakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb. Pro tyto uživatele jsme připraveni dodávat soupravu s původní metodou stanovení amoniakálního dusíku, tedy pomocí Nesslerova činidla a Seignettovy soli.

V předložené metodice jsou uvedeny principy jednotlivých metod a podrobně popsány návody pro jejich provádění. Metodika rovněž uvádí význam stanovovaných parametrů z hlediska chovu ryb a souvislosti mezi nimi. Cílem metodiky je poskytnout uživatelům takové informace, aby byli schopni nejen provést analýzy vody, ale také správně vyhodnotit získané výsledky.

Košík

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

Novinky:


Nově v nabídce:


Kaviárová kosmetikaRybářství a rybolov

k objednání ZDERyby evropských vod v ilustracích Květoslava Híska

k objednání ZDESladkovodní ryby – recepty

k objednání ZDE