Kategorie

132. Technologie chovu čtvrtročka lipana podhorního pro zarybňování volných vod Zobrazit v plné velikosti

132. Technologie chovu čtvrtročka lipana podhorního pro zarybňování volných vod

Randák, T., Turek, J., Lepič, P., Kolářová, J., 2012. Technologie chovu čtvrtročka lipana podhorního pro zarybňování volných vod. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 132, 22 s.

Více informací

60 Kč

Zákazníci také koupili tento produkt

Zásadní nevýhodou v současnosti používaných extenzivních či intenzivních postupů odchovu lipana je velmi nízká adaptabilita vyprodukovaných násad na podmínky přírodních toků. V případě podzimního vysazení jsou ryby (často ve špatném výživném stavu) vysazeny již do nevhodných potravních podmínek, což má vliv na úspěšnost adaptace a následné ztráty. V případě jarního vysazení je sice možnost adaptace vysazených ryb teoreticky vyšší, ale v důsledku dlouhého pobytu ryb v podmínkách kontrolovaného chovu je výrazně snížena jejich adaptabilita v přírodních podmínkách. V mnoha studiích bylo prokázáno, že se zvyšující se délkou pobytu ryb v podmínkách umělých chovů klesá jejich schopnost adaptace ve volných vodách. Technologie odchovu plůdku lipana podhorního do věku čtvrtročka polointenzivním způsobem kombinuje výhody obou výše zmíněných způsobů odchovu při současné minimalizaci jejich nevýhod. Při tomto způsobu je možno do stejných podmínek nasazovat i několikanásobně vyšší hustoty obsádek v porovnání s extenzivní produkcí ročka. Termín vysazení násad v kategorii čtvrtročka (v červenci, velikost cca 5 cm) zároveň umožní vysadit ryby do volných vod v období max. rozvoje přirozené potravy a optim. teploty vody. Díky tomu budou mít vysazené ryby opt. podmínky pro adaptaci na přírodní podmínky, což zlepší efektivitu vysazování. Lepší adaptabilitu těchto násad lze předpokládat i z důvodu jejich relat. krátkého pobytu v podmínkách umělého chovu. Pokud v zarybňovaném toku nedochází v důsledku malého počtu generačních ryb či jiných negativních faktorů k dostatečné úrovni přirozené reprodukce a k úspěšné inkubaci jiker, vysazení čtvrtročka doplní chybějící jedince této věkové skupiny v lokalitě. Touto kategorií prakticky nelze lokalitu přerybnit.Pokud v důsledku vysazení dojde k překročení „odchovné kapacity“ toku pro danou kategorii, je pro populaci ryb jako takovou menší problém přebytečné jedince eliminovat. Toto nelze předpokládat v případě přesazení lokality staršími násadami.

 

Vydání a tisk publikace bylo uskutečněno za finanční podpory OP Rybářství:

Příprava a vydání metodických publikací v roce 2012

reg. č. CZ.1.25/3.1.00/11.00381Košík

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

Novinky:


Nově v nabídce:


Kaviárová kosmetikaRybářství a rybolov

k objednání ZDERyby evropských vod v ilustracích Květoslava Híska

k objednání ZDESladkovodní ryby – recepty

k objednání ZDE