Kategorie

120. Optimalizace metod hormonálně indukované ovulace při řízené reprodukci vybraných hospodářsky teplomilných druhů ryb Zobrazit v plné velikosti

120. Optimalizace metod hormonálně indukované ovulace při řízené reprodukci vybraných hospodářsky teplomilných druhů ryb

J. Kouřil, P. Podhorec, V. Stejskal, T. Policar, J. Křišťan, B. Drozd, 2011. Optimalizace metod hormonálně indukované ovulace při řízené reprodukci vybraných hospodářsky významených teplomilných druhů ryb. Edice Metodik (technologická řada), FROV JU Vodňany, č. 120, 26 s.

Více informací

60 Kč

Cílem metodiky je popsat experimentálně ověřené postupy řízené reprodukce vybraných druhů ryb při využití komerčních hormonálních přípravků na bázi syntetických analogů spouštěcích hormonů – GnRHa (Supergestran), případně GnRHa společně s inhibitory dopaminu (Ovopel a Dagin). Předložená metodika nezahrnuje způsoby chovu nebo získávání generačních ryb, ale jen jejich předvýtěrovou přípravu a vlastní umělý výtěr. Metodika taktéž uvádí i závislost délky intervalu latence (časového intervalu od injekční aplikace příslušného přípravku do dosažení ovulace jiker u ošetřených jikernaček, resp. možnosti provedení jejich umělého výtěru) na teplotě vody. Obsahuje popis optimálních postupů při hormonální indukci ovulace při umělé reprodukci kaprovitých, okounovitých a sumcovitých druhů ryb, včetně zpřesnění vlivu teploty vody na délku intervalu latence. Stručně vysvětluje princip hormonálního řízení ovulace u ryb a charakterizuje doporučované preparáty, používané k hormonální indukci ovulace (přípravky obsahujících syntetické analogy spouštěcích hormonů gonadotropinu, příp. i inhibitory dopaminu), včetně způsobů jejich aplikace. Metodika uvádí postupy při hormonální indukci ovulace při umělém, případně poloumělém výtěru, jednotlivých druhů ryb. Jejich nedílnou součástí je uvedení závislostí délky intervalu latence na teplotě vody u jednotlivých druhů ryb. Popsány jsou postupy u celkem 10 vybraných teplomilných druhů ryb, jež jsou předmětem řízené reprodukce na rybích líhních (kapr obecný, karas obecný, amur bílý, perlín ostrobřichý, jelec jesen, parma říční, sumec velký, keříčkovec červenolemý, okoun říční a candát obecný) s cílem produkce oplození schopných jiker, jejich následné inkubace a získání životaschopného váčkového plůdku, jako násadového materiálu pro tržní produkci v akvakultuře, či pro produkci násadového materiálu pro volné vody.


 

alt

Vydání a tisk publikace bylo uskutečněno za finanční podpory OP Rybářství:

Příprava a vydání metodických publikací v roce 2011

reg. č. CZ.1.25/3.1.00/11.00301Košík

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

Novinky:


Nově v nabídce:


Kaviárová kosmetikaRybářství a rybolov

k objednání ZDERyby evropských vod v ilustracích Květoslava Híska

k objednání ZDESladkovodní ryby – recepty

k objednání ZDE