Kategorie

I. Provozovatelem elektronického objednávkového systému:
 
www.rybarskeknihy.cz (dále jen E-shop) je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany (dále jen FROV JU)

II. Předmětem nabídky jsou:

a) odborné publikace v tištěné podobě
b) audiovizuální nosiče s odbornými filmy
c) plakáty, reklamní předměty apod.
d) kosmetika

III. Objednávání, platba a způsob doručení:

a) odborné publikace v tištěné podobě
b) audiovizuální nosiče
c) plakáty, reklamní předměty apod.
d) kosmetika

 

Objednání - prostřednictvím „košíku“ e-shopu,

Platba - předem na účet 230 3291/0100 na základě vygenerované objednávky a přiděleného variabilního symbolu.

Doručení - v České republice Českou poštou jako doporučená zásilka po obdržení platby. U nadrozměrných zásilek (3-9,9 kg) je využíváno služeb Zásilkovny.cz. Zvolené výdejní místo bude individuálně řešeno a navrhnuto kupujícím a odsouhlaseno prodávajícím.

SLOVENSKO: Při zasílání zásilky (bez rozdílu hmotnosti) na Slovensko je využíváno služeb Zásilkovny.cz, respektive Zásielkovňa.sk. Zvolené výdejní místo bude individuálně řešeno a navrhnuto kupujícím a odsouhlaseno prodávajícím.

IV. Ochrana osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů
 
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany  (dále jen „FROV JU“) a zákazník uzavřeli smlouvu o koupi zboží. V rámci tohoto právního vztahu bude FROV JU zpracovávat osobní údaje zákazníka za následujícím účelem:
 
Realizace smluvního vztahu
Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je FROV JU oprávněna zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

Správce a zpracovatel údajů
FROV JU veškeré zpracování osobních údajů provádí sama a vlastními prostředky.

Příjemci údajů
FROV JU osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jejích práv (soud).
 
Práva zákazníka
Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.
 
Zákazník má především právo požádat FROV JU o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz článek 15 obecného nařízení). FROV JU je povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka.
 
Zákazník, který se domnívá, že FROV JU zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle článku 21 obecného nařízení právo vznést námitku. Dále může vůči správci uplatnit právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, případně právo na přenositelnost údajů.

V případě jakýchkoli dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů je možno obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím datové schránky vu8j9dv, e-mailu poverenec@jcu.cz nebo listinnou formou na adrese Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice.
 
V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud FROV JU na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením FROV JU nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Reklamace:

podle Občanského zákoníku
 
VI. Zaslání zboží:
 
Zboží je zasíláno do 5ti pracovních dnů po obdržení platby. Faktura je zasílána samostatně poštou.

Košík

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

Novinky:


Nově v nabídce:


Kaviárová kosmetikaRybářství a rybolov

k objednání ZDERyby evropských vod v ilustracích Květoslava Híska

k objednání ZDESladkovodní ryby – recepty

k objednání ZDE