Kategorie

Genetika a šlechtění ryb Zobrazit v plné velikosti

Genetika a šlechtění ryb

Martin Flajšhans, Martin Kocour, Petr Ráb, Martin Hulák, Jaroslav Petr, Vendula Bohlen Šlechtová, Vlastimil Šlechta, Miloš Havelka, Vojtěch Kašpar, Otomar Linhart

2013. Genetika a šlechtění ryb. Druhé rozšířené a upravené vydání. FROV JU, Vodňany, 305 s.

Více informací

250 Kč

4 Další produkty ve stejné kategorii

Druhé upravené a rozšířené vydání monografie v deseti odborných kapitolách zpřístupňuje informace o domácích a zahraničních výsledcích výzkumu v genetice a šlechtění sladkovodních hospodářských druhů ryb s důrazem na druhy typické pro akvakulturu středoevropského regionu. Základy genetiky v ochraně biodiverzity vysvětlují obecné pojmy, zásady a metody genetické ochrany druhů, populací a plemen ryb, záchranné chovy ohrožených druhů a ochranu genetických zdrojů hospodářsky významných druhů ryb. Kapitola o genetických analýzách shrnuje základní cytogenetické a molekulárně-genetické postupy, včetně sekvenačních metod nové generace a jejich význam ve šlechtění a pro ochranu biodiverzity. Celá sekce této kapitoly se zabývá analýzou genetických vztahů mezi taxony s využitím DNA a různými softwary k výpočtu fylogenetických stromů. Kapitola o genetice kvalitativních znaků vysvětluje na konkrétních příkladech u jednotlivých druhů ryb autozomální a gonozomální dědičnost kvalitativních znaků, dědičnost znaků vázaných na pohlaví, ovládaných a ovlivněných pohlavím a genové interakce. Zabývá se rovněž mechanismy determinace pohlaví u ryb. Kvantitativní genetika u ryb objasňuje dědičnost a fenotypový projev užitkových vlastností, složky fenotypové variance, heritabilitu, heterózní efekt, inbreeding a odhady parametrů fenotypové a genetické variance, s bohatou dokumentací výsledků dosažených u různých druhů hospodářských ryb. Kapitola o polyploidii a genomových manipulacích u ryb souhrnně reflektuje různé typy polyploidie (evoluční, spontánní, indukované, alo- a autopolyploidie) a výskyt hybridních polyploidních komplexů, možnosti její indukce a způsoby analýzy, uniparentální dědičnost (gynogenezi, androgenezi), klonální reprodukci parentálních genomů a zvrat pohlaví, způsoby jejich vyvolání gynogeneze, androgeneze a zvratu pohlaví a shrnuje současnou úroveň a možnosti využití polyploidních, gynogenetických a androgenetických ryb v akvakultuře. Kapitola o genovém transferu u ryb souhrnně vysvětluje základní pojmy a postupy při výběru vhodného genu, zhotovení genového konstruktu, klonování genů, volbu objektu a prostředků přenosu genu, detekci inkorporace a exprese genu a shrnuje dosavadní výsledky a možnosti budoucího využití transgenních ryb v akvakultuře. Kapitola o domestikaci a plemenitbě sleduje obecné rysy domestikace ryb a soustředí se na významné hospodářské druhy ryb pro středoevropský region a zahrnuje domestikaci kapra obecného, jeho historická a současná česká, evropská a světová plemena, a dále domestikaci a plemena lína obecného, pstruha duhového, sumce velkého a základy plemenitby ostatních hospodářských druhů ryb (síhů, jeseterů). Šlechtitelské programy u ryb zahrnují specifika šlechtitelské práce v akvakultuře, hybridizační postupy, čistokrevnou plemenitbu, selekci, využití molekulární genetiky ve šlechtitelské práci a organizaci šlechtitelských programů u ryb v ČR a ve světě. Testování užitkovosti a odhad plemenné hodnoty zahrnuje základní metodické postupy, matematické modely a postupy statistického zpracování dat analýzou variance a kovariance. Poslední kapitola o plemenitbě ryb a legislativě rozebírá aktuální znění plemenářského zákona a jeho prováděcích předpisů ve vztahu k rybářství, práva a povinnosti chovatelských subjektů na jednotlivých úrovních plemenářské práce, a vysvětluje dotační politiku státu ve šlechtění a plemenitbě ryb a ochraně genetických zdrojů. 

 

alt
Vydání publikace bylo uskutečněno za finanční podpory projektu OP Rybářství: Příprava a vydání odborných publikací 2011 (reg. č. CZ.1.25/3.1.00/11.00303)
Evropský rybářský fond
"Investování do udržitelného rybolovu"Košík

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

Novinky:


Nově v nabídce:


Kaviárová kosmetikaRybářství a rybolov

k objednání ZDERyby evropských vod v ilustracích Květoslava Híska

k objednání ZDESladkovodní ryby – recepty

k objednání ZDE